Prosjekter

Norges Kristelige Studentforbund

Ny visuell identitet og nettside for Forbundet

Stor-Oslo Eiendom

Ny digital årsrapport

OBOS / Stor-Oslo Eiendom

Frysjaparken - Livet på Frysja

Stor-Oslo Eiendom

Jubileumsboken 2001-2021