Digital kampanje for å øke kjennskapen til allemannsretten

Norsk Friluftsliv

Målgruppe: Ungdom/unge voksne 13 - 25 år

Kanal: Facebook, Instagram, Youtube og Snapchat

Målsetting: Øke kjennskapen til allemannsretten blant ungdommer

Vår kunde Norsk Friluftsliv ønsker å øke kjennskapen til allemannsrettens rettigheter og plikter. Hovedfokuset i år var å øke kjennskapen blant ungdom og unge voksne.

Målgruppen ble lagt til grunn når kanalene skulle velges og det ble naturlig å velge sosiale medier. Kampanjen ble derfor kjørt på Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube. Vi hadde stort fokus på videoinnhold og tilpasset alt materiellet til de ulike kanalene som ble brukt.

Strategien bak kampanjen var å først vekke interesse med korte videosnutter med en “cliffhanger” som skulle pirre seeren til å se hele filmen. Deretter delte vi relevante content artikler og engasjerte målgruppen med ulike quizer.