Navigasjonspil

Tjenester

For å skape mest mulig verdi og effekt for våre kunder, må vi forstå helheten og sammenhengen mellom de ulike kanalene. Derfor jobber vi på tvers av mange områder og har spesialister innenfor en rekke fagfelt, blant annet innsikt, strategi, kreativitet og også teknologi.

Her kan du lese mer om våre tjenester og fagfeltene vi jobber med hver eneste dag.

Nettsiden din er som en ansatt som aldri sover, aldri tar pause og som alltid har den siste tilgjengelige informasjonen. Og denne ansatte bør du behandle fint, for den vil du ikke miste.

Våre produksjonsledere hjelper deg med alt fra smart og kostnadseffektiv grafisk produksjon til adresser (målgrupper/uttrekk), kampanjepakking, varehotell, logistikk og distribusjon.

Strategi og rådgivning handler stort sett om å stille de rette spørsmålene. Det er ikke nødvendig å begi seg ut på tunge og lange prosesser hvis veien vi skal gå er kort og målet vi skal nå er nært. Vi er nødt til å lære kundene våre å kjenne for å gi de beste rådene. Vi skal ikke tro at vi kjenner dere bedre enn dere selv, men i mange tilfeller vil det være nyttig å få et «utenifra og inn» blikk på egen kommunikasjon og forretningsmodell.

CRM, kundeinnsikt, kundereise, personalisering og subscrybe er NXT-husets tjenesteområde for 1:1 kundedialog og kundereiser.

Vi hjelper våre kunder med 1:1 aktiviteter som er tuftet på innsiktsbasert og datadrevet markedsføring. Innsikt, kundedata, adferd og analyse er nøkkelen for å skape relevant kommunikasjon i riktig kanal, til rett tid, til riktig person.

Verden vi lever i blir drevet fremover av en enorm teknologisk utvikling, og for vår bransje handler det om forstå de digitale endringene. Hvordan påvirker det kommunikasjonen vi skaper, og møter det brukerens forventninger?

Sammen med våre kunder utvikler vi digitale strategier med uttak for egne, betalte og fortjente flater basert på nødvendig innsikt og forståelse av dagens digitale landskap.

For å nå FNs Bærekraftsmål må også næringslivet ta ansvar og iverksette konkrete tiltak. Vi mener at bærekraft og miljø er hygienefaktorer som bør være på selskapets agenda. I bærekraft ligger det også spennende forretnings- muligheter.

NXT ønsker å være en pådriver for nødvendige endringer, og hjelpe næringslivet til å ta steg til å bli mer bærekraftige, og for å finne nye forretningsmuligheter.