Strategi

Strategi og rådgivning handler stort sett om å stille de rette spørsmålene. Det er ikke noe poeng å sette i gang tunge og lange prosesser hvis veien er kort og målet er nært. Vi vet vi må kjenne kundene våre godt for å gi de beste rådene. Og som oftest er det nyttig å få inn friske øyne på egen kommunikasjon og forretningsmodell.

Analyse og innsikt

God innsikt skal minimere faren for å mislykkes. For å treffe på oppgaven, jobber vi tett sammen med kundene våre for å få bedre forståelse av hva vi ønsker å oppnå. Slik kan vi identifisere muligheter, målrette det kreative arbeidet, og skape mer effektive løsninger. Uten innsikt vil det være vanskelig å gjøre riktige valg når det kommer til kreative uttak, medievalg, design og strategi.

Merkevarestrategi

En tydelig merkevarestrategi er viktig fordi den hjelper med å definere merkevarens identitet, bygge tillit hos kunder, og ikke minst – gi en konkurransefordel. I NXT har vi prosesser, metoder og rammeverk som gjør strategiprosessen enkel å følge og forstå.

Bærekraftkommunikasjon

Ærlighet varer lengst, også innenfor bærekraftkommunikasjon. Hos oss i NXT har vi ressurser som har jobbet med samfunnsansvar og bærekraftkommunikasjon, som kan sparre med deg og gi gode råd på veien. Vi leverer også bærekraftrapporter og kommunikasjonskampanjer.

Kommunikasjonsstrategi

Å ha en kommunikasjonsstrategi for selskapet er viktig for hvordan et selskap fremstår. Strategien skal sørge for å posisjonere selskapet ditt i markedet, styrke omdømme og bygge merkevare. Sammen kartlegger vi hvilke budskap man skal fokusere på, og hvor man skal kommunisere.

Kundereise

Om du har god oversikt og innsikt i din målgruppes reise fra oppmerksomhet til kjøp – og gjenkjøp – av dine produkter og tjenester, har du et veldig godt grunnlag for effektiv markedskommunikasjon. Vi hjelper deg å kartlegge din målgruppes kundereise: fra de er motivert for å tilegne seg nødvendig informasjon og inspirasjon, hvilke barrierer som oppstår, samt hvilke kanaler som i den forbindelse er de viktigste for å ta neste steg.

Digital strategi

Det kan være vanskelig å finne de rette digitale løsningene som er best for din bedrift – hvilken publiseringsplattform skal jeg bygge nettsiden min på, hvordan bør nettbutikken min se ut, hvilke medier skal jeg annonsere i, og hvordan skal det hele henge sammen? Da er det nyttig å bygge en god digital strategi. Vi sikrer at du velger de digitale mulighetene som er best egnet for din organisasjon.

Strategi

Kontaktpersoner

Tanja S. Schøien
Byråleder / Rådgiver / Partner