Årsrapport til Pandion Energy

Pandion Energy

Vi startet samarbeidet med Pandion Energy allerede i 2016. Senior designer Katja har vært med på hele reisen fra de var et nyoppstartet selskap, og har levert både logo og visuell profil. “Det er en kunde vi kjenner godt og har et tett samarbeid med. Vi har gjort tre årsrapporter og jeg gleder meg hvert år” sier Seniordesigner Katja.

Årsrapporten for 2019 var på ca 70 sider, og det ble trykt ca 100 stk, og en digital versjon. Infografikk og grafer kan lett gjenbrukes i presentasjoner for selskapet og på websiden.

Pandion sin årsrapport inneholder:
  • Nøkkeltall
  • Historie og milepæler
  • Kommentar fra CEO
  • Prosjektoversikt
  • Status og mål
  • Presentasjon av organisasjonen, ansatte og styret
  • Og selvfølgelig de lovpålagte tallene

Prosessen med årsrapporten bør settes i gang før jul eller rett over nyttår for å rekke frister til eksempel revisor. “Det er spesielt viktig med et tett samarbeid mellom oss og kunden og at deadline fra begge sider overholdes”, sier Katja.

Se her for Pandion Energy sin digitale årsrapport