Nye nettsider for Scatec Innovation og deres datterselskaper

Scatec Innovation

Scatec Innovation har som mål å utvikle og implementere ny teknologi innen fornybar energi og avanserte materialer. Porteføljen av selskaper spenner fra oppstartsbedrifter til et børsnotert selskap. NXT har designet og utviklet nettsidene i Webflow. I forprosjektet definerte vi behov, målgrupper, maler og innhold. Design og malverk er implementert likt på alle nettsidene og skaper et samlet sterkt brand utad. Takk for tilliten - dette har vært en spennende prosess!