Multiconsult - Tenk stort

Multiconsult

Multiconsult har som mål å hele tiden gjøre samfunnet og omgivelsene våre bedre – og mer rustet for å løse fremtidens behov. Derfor utfordrer de grensene for hva som er og bør være, gjennom å hele tiden finne bedre løsninger for samfunnet, både i dag og i morgen. Måten de skal løse dette på, er å tenke stort.

NXT har utarbeidet Multiconsult sitt nye kommunikasjonskonsept, som resulterte i en ny visuell identitet, annonsemaler, markedsmateriell og en flott ny selskapsfilm laget i samarbeid med FUS.