Thomas og Bjørn setter søkelys på digitalisering og sporbarhet for GS1

GS1 Norway

Globalt benytter over to millioner selskaper og organisasjoner GS1 sine standarder og tjenester. GS1 bidrar til økt matvare- og pasientsikkerhet gjennom utbredelse av sine globale standarder for sporbarhet og datadeling. Organisasjonen ønsket å sette søkelys på hvilke muligheter datadeling og bruk av åpne standarder gir for å nå bærekraftsmål.

NXT Oslo Reklamebyrå har vært GS1s byråpartner over flere år. NXT koblet på Släger for å skape en tydeliggjørende signaturhistorie. Sammen har vi skapt engasjerende innhold for å øke kjennskap til GS1.

Produktet er en B2B-kampanje, inndelt i flere delkampanjer, som skal tas ut i forskjellige sektorer. Manusene til alle 10 filmer ble skrevet på bakgrunn av innsikt og situasjoner som er gjenkjennelige i de bransjene GS1 opererer i. Målet er å skape nikkende hoder og trekk på smilebånd blant innvidde i ulike sektorer.