Digital markedsføring

Verden vi lever i blir drevet fremover av en enorm teknologisk utvikling, og for vår bransje handler det om forstå de digitale endringene. Hvordan påvirker det kommunikasjonen vi skaper, og møter det brukerens forventninger?

Sammen med våre kunder utvikler vi digitale strategier med uttak for egne, betalte og fortjente flater basert på nødvendig innsikt og forståelse av dagens digitale landskap.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

Vi hjelper deg i gang

I dagens medielandskap er det relativt enkelt å skape synlighet, men det er krevende å både få tak i og ikke minst holde i oppmerksomheten fra mottaker. I snitt må man ofte bli eksponert 4-6 ganger for å bli oppmerksom på et budskap og hvem som var avsender av det budskapet.

Når det kommer til digital markedsføring så er det resultatene som styrer aktiviteten. Vi overvåker aktivitetene kontinuerlig og finner fort ut hva vi må gjøre mer av og hva vi må gjøre mindre av. Det er tross alt konverteringen og synligheten som er det viktigste.

Les om tre viktige trender for SEO i 2021 her.

I NXT har vi spesialister som skal hjelpe deg med å få til din digitale markedsføring. Som alt annet starter også dette arbeidet med en riktig strategi. Vi bidrar med alt fra innsikt og analyse til utvikling av bannerannonser og Youtube filmer. Huk oss på fra starten, så blir resultatet desto bedre!

Gjennom NXT 360 Dashboard gir vi deg oversikt over kampanjene du kjører i alle digitale kanaler. I tillegg viser verktøyet deg utviklingen av SEO og sideytelse samt webanalyse. Alt i samme verktøy.