Performance Marketing: Dette må du vite

Du har muligens allerede hørt om Performance Marketing, eller resultatbasert markedsføring som det også kalles. Du har også kanskje sett ROAS, CPA, CPM og andre begrep som like godt kunne vært gresk. Men hva er egentlig Performance Marketing, og hvilke begreper bør du være kjent med?

Performance Marketing har blitt en avgjørende strategi for markedsførere som vil optimalisere fremgangsmåten og oppnå målbare resultater. Derfor har vi satt sammen denne enkle forklaringen på hva alt faktisk betyr – og hva det kan gjøre for bedriften din.

Hva er Performance Marketing?

Performance Marketing er en markedsføringsstrategi der suksess måles etter resultater og handlinger som er spesifikt knyttet til markedsføringsaktivitetene. I motsetning til tradisjonell markedsføring, hvor suksess ofte måles i form av eksponering og merkevarebygging, fokuserer Performance Marketing på konkrete handlinger som klikk, salg og konverteringer.

Denne tilnærmingen gjør det mulig for markedsførere å nøyaktig spore avkastningen på investeringene sine og justere strategier basert på faktiske resultater.

Trenger din bedrift Performance Marketing?

Begreper innen Performance Marketing:

Før vi går dypere inn i begreper som er viktige innen Performance Marketing, skal vi se på noen ord som blir nevnt flere ganger i de følgende definisjonene. For eksempel, vet du egentlig hva en bruker er eller hva en visning betyr i markedsføringssammenheng?

 • A/B Testing: A/B-testing er en metode for å sammenligne to versjoner av en nettside, annonse eller annet markedsføringsmateriale. Formålet er å avgjøre hvilken versjon som gir de beste resultatene. Her kan man også kjøre A/B/C- eller A/B/C/D-tester – eller så mange man ønsker.
 • Bruker: En bruker innen markedsføring refererer vanligvis til en person som engasjerer seg med et produkt, en tjeneste eller en merkevare. Dette kan være gjennom ulike kanaler, som nettsider, app, sosiale medier, eller en annen digital flate. Det er helt avgjørende å forstå brukeren for å sette opp effektive markedsføringsstrategier, da det tillater bedrifter å tilpasse sin kommunikasjon og tilbud for å innfri brukernes behov, ønsker og preferanser.
 • CPA (Cost Per Acquisition): CPA er kostnad per ønsket handling eller konvertering, for eksempel et salg, en påmelding eller nedlasting. Denne modellen fokuserer på å betale kun når en spesifikk handling er utført.

Er du på jakt etter Performance Marketing?

 • CPC (Cost Per Click): CPC er kostnad per klikk på en annonse. Dette er en prisstruktur hvor annonsører betaler hver gang noen klikker på annonsen deres, uavhengig av om det fører til en konvertering.
 • CPI (Cost Per Impression): CPI er en annonseringsmodell der annonsører betaler for antall ganger annonsen deres blir eksponert (impressions), uavhengig av om det resulterer i klikk eller handlinger fra brukerne. Dette gir annonsører muligheten til å øke synligheten til annonsen sin.
 • CPL (Cost Per Lead): CPL måler kostnad per henvendelse eller kundeemne, også kjent som et «lead». Dette er en kostnadsmodell med lav risiko fordi man kun betaler for konkrete henvendelser og forespørsler fra interessenter. Dette kan være spesielt nyttig i B2B-markedsføring hvor salgsprosessen ofte er mer komplisert og tar lengre tid. NB: Det kan være lurt å definere hva man er villig til å betale for et kundeemne på forhånd. Hva er en ny kunde verdt?
 • CPM (Cost Per Mille): CPM betyr kostnad per tusen visninger av en annonse. Dette er en vanlig prisstruktur i eksempelvis displayannonsering, der annonsører betaler for eksponeringen av annonsen sin til et bestemt antall brukere.
 • CPO (Cost Per Order): CPO måler kostnad generert av en enkelt ordre eller salg. Denne kostnaden beregnes ved å dele den totale kostnaden for markedsføringsaktiviteter med antall ordre i løpet av en gitt tidsperiode. Dette kan være nyttig for å evaluere effektiviteten av kampanjer opp mot faktiske salg. Jo lavere CPO, desto mer kostnadseffektiv er markedsføringen.

Ta kontakt med en av oss i NXT!

 • CPV (Cost Per View): CPV er oftest brukt i videoannonsering, og presiserer hva kostnaden er per visning av en video. Her er formålet å nå de som er interesserte i å se hele eller store deler av din video. Husk at det som regnes som visning i videoannonsering kan variere: på YouTube telles ikke en visning før man har sett minst 30 sekunder, eller til videoen er ferdig (som er en CPCV, eller Cost Per Completed View).
 • CRO (Conversion Rate Optimization): CRO handler om å forbedre prosentandelen av besøkende på en nettside som utfører en ønsket handling, for eksempel å kjøpe et produkt, abonnere på en tjeneste eller fylle ut et skjema. God CRO oppnås ved å analysere og optimalisere elementer på nettsiden som kan påvirke besøkendes handlinger: layout, innhold, fargevalg, plassering av knapper og brukervennlighet. Ved å kontinuerlig teste og forbedre disse elementene kan man øke konverteringsraten, og dermed forbedre nettsidens effektivitet og lønnsomhet.
 • CTR (Click-Through Rate): CTR er klikkfrekvensen på en annonse, målt som forholdet mellom antall klikk på en annonse og antall visninger den har fått. En høy CTR indikerer at annonsen appellerer til målgruppen.
 • Displayannonsering: Dette er en form for annonsering som vises på nettsider, apper eller andre digitale plattformer i form av bilder, grafikk, tekst eller en kombinasjon av disse. Displayannonser brukes ofte til å øke merkevaresynlighet eller markedsføre spesifikke produkter og tjenester.
 • Hook Rate: Hook rate refererer til prosentandelen av seere eller publikummere som blir fanget og engasjert av åpningsøyeblikket i innholdet ditt. Dette måler hvor effektivt introduksjonen i en video fanger publikums oppmerksomhet og holder på den. Forskjellige plattformer kan ha varierende definisjoner av hook rate, men det er vanligvis innen de første par/tre sekundene. En høy hook rate indikerer at en betydelig del av publikummet ble for å se på innholdet, mens en lav hook rate antyder at innholdet ikke har fanget interessen effektivt de første sekundene.

Snakk med oss om Performance Marketing!

 • Konvertering: En konvertering er handlingen en bruker tar som svar på en markedsføringsinnsats. Dette kan inkludere alt fra kjøp av et produkt, påmelding av nyhetsbrev, utfyllelse av et skjema eller nedlasting av en brosjyre. Konverteringer er viktige indikatorer for effektiviteten av en markedsføringskampanje og dens evne til å oppnå målene man har satt.
 • Konverteringsrate: Konverteringsrate måler prosentandelen av brukere eller besøkende som utfører en ønsket handling, målt i forhold til antall eksponeringer eller besøk på et nettsted eller en annonse. Det er et viktig steg for å evaluere effektiviteten til markedsføringskampanjer, og det kan gi innsikt i hvordan man optimaliserer disse for å oppnå bedre resultater.
 • Piksel: En piksel er en liten kodebit som legges til på nettsiden for å spore handlinger og aktiviteter til brukere, slik at markedsførere kan måle effekten av kampanjer mer nøyaktig.
 • PPC (Pay-Per-Click): PPC er en annonseringsmodell der man betaler hver gang noen klikker på annonsen. Resultater og kostnader knyttet til dette måles ved å se på CPC. En av de vanligste formene for PPC er søkemotorannonsering, display-annonsering og SoMe-annonsering.
 • Retargeting: Retargeting er en strategi der annonser rettes mot brukere som tidligere har vist interesse for et produkt eller en tjeneste. Dette kan for eksempel være noen som har besøkt nettbutikken din og ikke har fullført en handling, eller lest 50% av en artikkel.
 • ROAS (Return on Advertising Spend): En ROAS er avkastningen på annonsekostnadene dine. Dette måler forholdet mellom inntektene generert fra annonseringen og kostnadene knyttet til den.
 • ROI (Return on Investment): ROI er avkastningen på en investering, og måler effektiviteten av markedsføringen ved å sammenligne alle kostnadene med inntektene eller gevinsten som er oppnådd.
 • Visning: En visning beskriver hver gang en annonse, innhold eller en nettside blir eksponert for en bruker. Det kan være på en nettside, i en app, eller i sosiale medier. Antall visninger brukes ofte for å måle synligheten til en annonse eller innhold, som bidrar til å evaluere effektiviteten av en markedsføringskampanje.

Performance Marketing er et dynamisk felt under stadig utvikling, og det er viktig å holde seg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene for å optimalisere resultater. Ved å forstå disse sentrale begrepene kan man effektivt planlegge, implementere og optimalisere kampanjer for å oppnå gode og målbare resultater, og maksimere fortjenesten på investeringen.

Trenger du hjelp med Performance Marketing? Vi i NXT forenkler det komplekse, og sitter med kunnskapen og ekspertisen som gjør det lettere for din bedrift å vokse.

La oss ta en prat om Performance Marketing!

Kontaktpersoner

Robin Andersen
Digital leder / Senior Rådgiver

Aktuelt

Si hei!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.