NXT kjøper Tanja Schøiens nye selskap - Match fra første møte

Et drøyt år etter at tidligere markeds- og kommunikasjonsdirektør i Fox Networks Group Norden, Tanja Schøien, sjøsatte sitt nye kommunikasjonsbyrå Nr. 17, selger hun selskapet til reklame- og markedsføringsbyrået NXT.I tillegg til Schøien, blir også senior prosjektleder Berit Hushagen i Nr. 17 med på laget i NXT. Schøien blir etter hvert også byråleder i reklame- og markedsføringsbyrået.‍

Les egen artikkel fra Kampanje

- Dialogen med NXT har gått fort, men det var match fra første møte. Vi deler mange av de samme verdiene. Ikke minst troen på at oppgaver må løses gjennom samarbeid med kunder, på tvers i selskapene våre, og sammen med gode samarbeidspartnere. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle i NXT. Selv om koronaen har satt en stopper for å treffe alle samtidig, har jeg merket meg den gode kulturen på kontoret, med mange hyggelige og ikke minst dyktige folk, sier Schøien i en pressemelding.

Navnet på Tanja Schøiens byrå er inspirert av FNs bærekraftmål nummer 17, som peker på samarbeid som en nøkkel til å oppnå resultater, og daglig leder Terje Davidsen i NXT forteller at satsingen på bærekraft er en av begrunnelsene for oppkjøpet.

- Det er veldig gledelig at Tanja med sitt kommunikasjonsbyrå Nr. 17 blir en del av NXT- familien for å bygge et fremtidens byrå sammen med oss. For NXT er bærekraft viktig. Det at vi styrker oss ytterligere innen kommunikasjonsstrategi, og at vi nå også kan tilby kunder og marked bærekraftskommunikasjon, ser vi på som spennende og viktig for fremtiden. Det er også spennende at Nr. 17 kommer inn med sitt konferansekonsept, Green Camp, som vi gleder oss til å utvikle videre sammen, sier han.

Tanja Schøien går først inn i rollen som seniorrådgiver, men etter hvert venter enda større oppgaver.

- Som en del av vår fornyelsesprosess kommer vi til å gjøre organisatoriske endringer i løpet av 2022 for å skape enda mer momentum i selskapet. Tanja går nå inn som seniorrådgiver, partner og styremedlem i NXT. I tillegg går hun inn i ledergruppen i selskapet. I løpet av året vil hun tre inn i rollen som ny byråleder/rådgiver hvor nåværende byråleder Erik Johnsen blir daglig- og kommersiell leder, og jeg blir arbeidende styreleder med fokus på drift, marked og forretningsutvikling, sier Davidsen.

NXT hadde en omsetning på over 70 millioner kroner i 2021. Det utgjør mer enn en dobling fra året før.

- Utvikling og endringsvilje har vært viktig for oss som selskap. Vi har vært igjennom en fornyelsesprosess i 2020 og 2021. Fokuset har vært å bygge et slagkraftig og fremtidsrettet byrå, med ny digital infrastruktur og strategisk kompetanse - og en bærekraftig og fremtidsrettet byråmodell mot kunder og marked. Det er veldig gledelig å se at vi har truffet med strategi og veivalg, og at vi er et byrå i vekst og med god driv.

Kontaktpersoner

No items found.

Aktuelt

Si hei

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.