Kunst for regnskogen: et samarbeidsprosjekt med Regnskogfondet

Regnskogfondet, kjent for sitt fantastiske arbeid med å bevare regnskogen, er stadig på utkikk etter nye inntektsmuligheter for å støtte sin viktige sak. En av organisasjonens grunnleggere er artisten Sting, og kultur har derfor alltid stått sentralt i deres arbeid. Med dette i bakhodet tok NXT initiativ til å starte et kunstprosjekt som ikke bare skulle samle inn penger, men også øke bevisstheten om regnskogens betydning.

Samarbeidet med NXT har vært en svært positiv opplevelse. Deres engasjement for Regnskogfondets viktige sak, kombinert med deres kreativitet og profesjonalitet, har vært avgjørende, og vi er svært fornøyde med de resultatene vi har oppnådd sammen. Nå ønsker vi å forlenge arbeidet med kunstsalg til inntekt for å bevare de store sammenhengende tropiske regnskogene.

– Jon Storsæter, Seniorrådgiver Markedsavdelingen Regnskogfondet

NXT kontaktet ti anerkjente kunstnere, og responsen var overveldende positiv. Alle kunstnerne takket entusiastisk ja til å delta i prosjektet, og hver kunstner donerte et verk, samt spilte inn en video hvor de presenterte kunstverket og prosjektet som helhet. Til sammen ble det donert kunst verdt cirka 200.000 kroner.

Noen av kunstnerne som presenterte sine kunstverk

Deretter ble kunstverkene vist samlet for aller første gang under vernissage på MESH Youngstorget i Oslo 25. april 2024.

Fra vernissage på MESH Youngstorget
Fra vernissage på MESH Youngstorget
Fra vernissage på MESH Youngstorget
Fra vernissage på MESH Youngstorget

Etter utstillingen ble kunstverkene lagt ut for salg i Regnskogfondets nettbutikk. Markedsføringen av verkene var en felles innsats: Regnskogfondet brukte sine kanaler i sosiale medier og nyhetsbrev, mens kunstnerne promoterte prosjektet i sine egne kanaler. I tillegg bidro MESH og NXT med å markedsføre prosjektet.

Resultatet ble en suksess. Ikke bare har prosjektet samlet inn midler til Regnskogfondets arbeid, men det har også tydeliggjort potensialet samarbeid mellom kunstnere og ideelle organisasjoner kan ha for å fremme viktige saker. Den positive responsen har inspirert både Regnskogfondet og NXT til å diskutere hvordan dette prosjektet kan videreføres som et løpende initiativ.

Gjennom prosjektet har vi sett hvordan kunst kan spille en viktig rolle i å støtte miljøsaker og skape nye, kreative inntektsmuligheter. Samarbeidet mellom kunstnere, organisasjoner og næringslivet er et godt eksempel på hvordan vi sammen kan bidra til en bedre fremtid for vår planet.

Regnskogfondet og NXT ser frem til å fortsette samarbeidet, og er spente på å se hva vi kan oppnå sammen.

Her kan du lese mer om hva en tropisk regnskog er, og Regnskogfondets viktige arbeid med å bevare jordas regnskog.

Kontaktpersoner

Henrik Alfheim
Konsulent / Rådgiver

Aktuelt

Si hei

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.