Hva gjør du med årsrapporten?

Hvorfor årsrapport? Hva bør man huske på og hvorfor bruke tid på en årsrapport?

En årsrapport kan være både et omfattende dokument som inneholder mye grafikk, bilder og innhold i tillegg til regnskapet. Men man kan også velge en enklere, men visuell fremstilling av det mest nødvendige.

Det finnes likevel noen regler du må forholde deg til. Årsrapporten må inneholde:

  • Årsregnskap (resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter)
  • Årsberetning (beskrivelse av årsregnskapet og kommentarer)

Når dette er på plass, kan du tilpasse årsrapporten slik at den gjenspeiler selskapet og det du ønsker å formidle. Fortell for eksempel om selskapets historie, hvor dere er i dag, hva som er målene og visjonen for fremtiden, prosjekter, kunder eller ansatte som er spesielt viktige for selskapet. Rapporten gjenspeiler også selskapets grafiske profil og kan være en viktig del av selskapets merkevarebygging.

Ting å huske på og som vi kan hjelpe deg med:

  • Hvem ønsker du å nå?
  • Hva ønsker dere å fortelle?
  • Hvordan skal det formidles?
  • Bilder, illustrasjoner og grafer - hva bør med i rapporten?
  • Skal den bygges på en profilmanual, eller ønsker man et stand alone produkt som har et mer kreativt uttrykk?
  • Ønsker man at den trykkes, skal den være i digital pdf eller som en egen nettside? Mulighetene er mange.
  • Når må den være klar?

En årsrapport kan brukes som et strategi- og kommunikasjonsverktøy både internt og eksternt, sier kreativ leder Tone. Det kan eksistere som et viktig verktøy som kan gis til nåværende eller fremtidige investorer, partnere, eiere og ansatte.

Noen velger å kun fokusere på kvartalsrapportene, og ha en enklere og mer kontinuerlig presentasjon av tall og status. Dette kan man gjøre i tillegg til eller i stedet for en årsrapport, avslutter Tone.

Vi loser dere i havn med årsrapporten, digital eller trykket! Ta kontakt med Tone på telefon eller via e-post for spørsmål knyttet til årsrapport.

Kontaktpersoner

Tone Trollsås
Kreativ rådgiver / Partner

Aktuelt

Si hei

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.