CRM & Growth

CRM, kundeinnsikt, kundereise, personalisering og subscrybe er NXT-husets tjenesteområde for 1:1 kundedialog og kundereiser.

Vi hjelper våre kunder med 1:1 aktiviteter som er tuftet på innsiktsbasert og datadrevet markedsføring. Innsikt, kundedata, adferd og analyse er nøkkelen for å skape relevant kommunikasjon i riktig kanal, til rett tid, til riktig person.

"En grunnleggende forutsetning for å lykkes med innsikts- og datadrevet markedsføring er å identifisere og forstå kundene, deres adferd og hvilke behov de søker dekket"

Innsikt og analyse

Om vi skal nå riktig kunde med relevant innhold, i riktig kanal, til rett tid - er det en forutsetning å ha en god forståelse av verdien som ligger i deres «gull», eller kundedataene om du vil. Vår erfaring er at vi kan lære mye av å se på dagens kundedata, men også bli enda mer treffsikker og øke konverteringen ved å berike dagens kundedata ytterligere ved å påføre data og lage gode analyser - og prediksjonsmodeller for ønsket handling.

Kundereiser

De beste kundeopplevelsene skapes når kundereisen blir satt i system. Det er viktig å se på kundereisen som en helhet, på tvers av kanal, handling og kontaktpunkt. Mange tegner opp kundereisen som et hjul, hvor man går fra velkommen til churn. Om du ønsker å VINNE mener vi tiden er overmoden for en ny og mer kundevennlig måte å tegne opp og tilrettelegge kundereiser.

"Vi skaper datadrevne kundeopplevelser som får kunden til å elske ditt varemerke og bli lojal"

Kommunikasjonskonsept

Mange har i dag et massekommunikasjonskonsept, men slik vi ser det passer ofte ikke de store verdiforslagene helt når vi skal kommunisere 1:1 med dertil skreddersøm. Vi mener det er essensielt med et gjennomarbeidet kommunikasjonskonsept som gjør dere til en tydelig og troverdig avsender, også i de ulike 1:1 kanalene.

Personalisering

I kampen om kunder og marked er personalisert – og automatisert kommunikasjon viktigere enn noen gang. Det å skreddersy og kommunisere relevant informasjon til dine kunder er også

viktigere enn noen gang. Vi hjelper deg med innsiktsbasert og datadrevet markedsføring i alle kanaler – og vi har vårt eget metodeverk der vi finner de beste løsningene for deg.

Abonnement

Vi tror at abonnement er fremtidens forretningsmodell – nær sagt alle produkter og tjenester kan skrues om til et abonnement- eller et leiekonsept.

Vår ambisjon er å være ledende innenfor rådgiving, innovasjon og forretningsutvikling av abonnements- og medlemsbaserte virksomheter, og vi arbeider på tvers av innovasjon, forretningsutvikling og driftsoppgaver.

Vi hjelper deg kort og godt med å utvikle et abonnementsprodukt fra A til Å og vi kan bistå med tech og datakunnskap for å finne de riktige abonnements- og logistikkløsningene.

Våre tjenester:

  • Innovasjon av abonnementsmodeller
  • Business review
  • Lojalitetskonsepter og dialogprogrammer
  • Lead management og salgsoptimalisering
  • Abonnentreiser
  • Vinn tapte kunder tilbake
  • Optimalisering av betalinger
  • Abonnementssystemer
  • Abonnementsbudsjettering og forecasting

Innhold, konsept, design, film og tekst

Vi kan hjelpe deg med konsept, tekst, video og design tilpasset alle kanaler - og ønsket respons.

Kontaktpersoner

Terje Davidsen
Terje Davidsen
Arbeidene styreleder / Rådgiver / Partner
Erik Johnsen
Erik Johnsen
Daglig leder / Partner

Innsikt og rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Analyse og innsikt

Merkevarebyggning

Marketing for hire

Digital markedsføring

Sosiale medier

Søk & banner

Innholdsmarkedsføring

E-post

Design

Logo og visuell identitet

Markedsmateriell

Kampanje og banner-pakker

Illustrasjon, foto og film

Nettsider

Design og utvikling

Hosting og drift

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Innhold

Print og distribusjon

Digital trykk

Produkter

Distribusjon

Varepakking & Varehotell

CRM & Growth

Innsikt og analyse

Kundereiser

Kommunikasjon og personalisering

Abonnement

Bærekraftkommunikasjon

Faglig sparring og rådgivning

Budskapsplattformer

kommunikasjonsstrategier

Bærekraftrapporter

Navigasjonspil