NXT Consulting - Erfarne konsulenter innen markedsføring og innovasjon.

Vår misjon er å redefinere consulting så det blir bedre for kundene og bedre for konsulentene. Vi vurderer hver kunde og hvert oppdrag nøye, og kobler på de konsulentene som er optimale for både oppgaven som skal løses, og som passer inn i kundens kultur og organisasjon. For kunder betyr dette tilgang til skreddersydd ekspertise – mer kostnadseffektivt. For konsulenter betyr det frihet til å velge oppdrag, og ha fokus og forutsigbarhet i hverdagen.

Lidenskapelig kundefokuserte

Våre konsulenter har dyp erfaring med å finne drive topplinjevekst og finne nye vekstmuligheter. Vi hjelper våre oppdragsgivere med å forløse vekstpotensial gjennom kundefokusert forretningsutvikling. Er ditt selskap eller dine tjenester tilpasset fremtidens behov og atferd? Er dere relevante nok?

Smidige og tilpasningsdyktige

Vi mener selskapets evne til å være smidig og tilpasse seg til endringer i omgivelsene raskt og riktig er den viktigste kilden til konkurransefortrinn i den digitale verden vi lever i. Suksess vil handle om å møte kundenes behov raskere og bedre enn konkurrentene. Hvor godt er din organisasjon rigget for å drive behovsdrevet og kontinuerlig endring?

Utforsker nye forretnings-modeller

En av hemmelighetene bak de mest vellykkede selskapene er evnen til å erkjenne når forretningen trenger fundamentale endringer. Stadig oftere ser vi eksempler på at det som fungerte godt i fjor, ikke gir samme effekt i år. Ofte kan ny vekst forløses gjennom å utforske nye inntektsstrømmer og forretningsmodeller.

Bruker bærekraft som et strategisk konkurranse-fortrinn

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor er i ferd med å endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjeneste påvirker forretningsmodeller og praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Parallelt trekkes fremtidens forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer

Mesh Youngstorget

Kontaktperson for NXT Consulting

Er du en virksomhet med behov for hjelp til å løse spesifikke utfordringer innen markedsføring og innovasjon? Er du en erfaren strategirådgiver som enten allerede jobber for deg selv eller går med en gründer i magen? Ta kontakt med så finner vi ut om et samarbeid med NXT kan være verdifullt.

Glenn Myklebust

Glenn Myklebust

Senior Strategy Advisor

Navigasjonspil
Navigasjonspil