Styleguide

This page is a guide to all of the basic components in the template. Here you can see (and change) the basic global styles

Colors

Here you can see (and change) all the colors in the template

Typography

These are the styles and classes used in the template

Paragraph
This is some text.
Text Large
This is some text.
Text XL
This is some text.
Text 2XL
This is some text.
Text 3XL
This is some text.
Text 4XL
This is some text.
Text 5XL
This is some text.
Text 6XL
This is some text.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading
Heading

Buttons and links

Here you can see and change the button (link block) component

Forms

Here you can see and change the form component

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Rich text

Here you can see and change the rich text component

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Er du som mange andre usikker på hvordan ditt selskap skal kommunisere bærekraft på en god måte?

I alle bransjer tas det nå grep for å sikre en mer bærekraftig fremtid, og vi mener at kommunikasjon kan være en viktig faktor for å få fart på omstillingen i samfunnet. Mange selskaper vegrer seg derimot for å kommunisere bærekraft. Det kan være frykten for å si for lite – eller for mye – som stopper prosessen. Men det finnes mange fordeler ved å kommunisere bærekraft, hvis man er ærlig og transparent. Grønnvasking derimot, er ingen tjent med.

For å få en god oversikt over hvor selskapet ditt kan gjøre den største forskjellen, gjør vi en felles vurdering på hva interessentene av selskapet ditt finner mest vesentlig. Vi liker også å bruke «den grønne trappen», som er en strategisk modell for grønn omstilling. Denne kan være med å gi en god oversikt over utvendige og innvendige tiltak i selskapet. Vi veileder og går gjerne denne «trappen» sammen med deg.

This is how it works

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Image with a caption

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Yet another heading

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • This is a very nice bullet
  • And so is this
  • And here is a third one
Last one, I promise

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.