Bærekraft- og årsrapporter

En god bærekraftrapport er viktig fordi den kan være med å skape åpenhet og tillit internt i selskapet og eksternt hos blant annet kunder og investorer. Vi har ressurser som har kompetanse innen samfunnsansvar og bærekraftkommunikasjon, som gjerne sparrer med deg og gir gode råd på veien.

Ofte handler rapporten om bærekraftprestasjoner, målsettinger og initiativer man jobber med, men også bærekraftrisiko og muligheter. En bærekraftrapport kan også vise et selskaps engasjement for ansvarlig forretningsdrift.

Vi lager bærekraftsrapporter og digitale årsrapporter for en rekke store kunder. Vi er ofte sparringspartner på både innhold og design. Vi legger stor vekt på layout. Grafisk design og visuell identitet er viktig for å gjøre leseopplevelsen bedre – og statistikk og tall mer forståelige.

I sum bidrar en bærekraftrapport til å skape et helhetlig bilde av hvordan selskapet eller en organisasjon balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn, og hvordan man jobber for en bærekraftig fremtid.

Ta kontakt med oss allerede i dag, så går vi gjennom årets rapporter sammen.

Tidligere arbeider

No items found.

Ny digital bærekraftsrapport

Stor-Oslo Eiendom

Hva har vi levert?

No items found.

Digital årsrapport

Stor-Oslo Eiendom

Hva har vi levert?

No items found.

Bærekraftsrapport for XXL

XXL

Hva har vi levert?

No items found.

Pandion Energy

Pandion Energy

Hva har vi levert?

Hva er en bærekraftsrappport?

Hvorfor er bærekraftsrapportering viktig?

Hvem må rapportere på bærekraft?

La oss ta de første stegene for at din bedrift skal kommunisere bærekraft mer tydelig og transparent.

Vi forenkler det komplekse. Ta kontakt i dag!

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.